35 925 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41

Ontvangen 2 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het is nu 9 jaar na de aardbeving bij Huizinge. Minister Kamp beloofde in 2017 dat de versterkingsoperatie binnen 5 jaar gereed zou zijn. Maar op dit moment zijn slechts 8% van de woningen versterkt. 92% van de gedupeerden wacht nog. Een crisisaanpak, zoals o.a. voorgesteld door de toezichthouder SODM, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman, blijft uit. In plaats daarvan worden gedupeerden nog steeds vermorzeld onder de wanstaltige bureaucratie die de overheid heeft opgetuigd. In 2022 gaat er € 1 miljard euro naar Groningen dat wordt ingezet om eindelijk een crisisaanpak te bewerkstelligen die er voor zorgt dat gedupeerden allemaal rechtvaardig gecompenseerd worden en een veilig huis krijgen. Ook gedupeerden die door de NAM in het verleden onvoldoende zijn gecompenseerd, worden alsnog rechtvaardig gecompenseerd. De dekking vindt voor een half miljard plaats via een bij het Belastingplan in te dienen amendement voor het verhogen van de bankenbelasting en een half miljard via een amendement voor het afschaffen van de innovatiebox.

Beckerman


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven