35 925 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Nr. 118 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 753.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 224.000 (x € 1.000).

Toelichting

In 2020 kregen bestuurders in het funderend onderwijs een salarisverhoging van 3,4%. Naar nu blijkt moeten leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel het met een stuk minder doen. Indiener vindt dit volstrekt onwenselijk. Deze mensen zijn de drijvende kracht achter ons onderwijs en die verdienen minstens een even forse salarisverhoging als hun bestuurders. Met dit amendement wordt daarin voorzien. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in een amendement op het Belastingplan 2022 (35 927, nr. 26).

Kwint

Naar boven