35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Nr. 52 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BREKELMANS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Voorgesteld 23 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onvoldoende zicht is op de invloed van vertegenwoordigers van autoritaire staten in Nederland;

overwegende dat Australië een verplicht openbaar register hanteert voor agents of foreign influence;

constaterende dat het kabinet eind 2020 heeft toegezegd met Australië in contact te treden over hun ervaringen;

verzoekt het kabinet aan te geven of en op welke wijze een openbaar register voor agents of foreign influence zoals in Australië ook in Nederland mogelijk is, en de Kamer hierover op korte termijn te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brekelmans

Naar boven