35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Ontvangen 17 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Veiligheid en stabiliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Veiligheid en stabiliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

In het licht van de toegenomen cyberdreiging vanuit statelijke actoren, waaronder met name de Russische Federatie en China, die direct en rechtstreeks inbreuk maken op Nederlandse en Europese belangen en van de recente ontwikkelingen die het belang illustreren van coalities / samenwerking op veiligheidsgebied, zoals recent de vorming van AUKUS, heeft Nederland de ambitie om een leidende rol te spelen in het versterken van bestaande coalities als EU en NAVO en het vormgeven van nieuwe coalities op cyberveiligheid. Nederland heeft de ambitie om vanuit de gedachte van gedeelde strategische belangen, samenwerking te bevorderen om gezamenlijk weerbaarheid tegen statelijke cyberdreigingen te vergroten, te definiëren wanneer sprake is van inbreuk op belangen en een gezamenlijk responskader te ontwikkelen. Nederland maakt daarbij gebruikt van de sterke eigen positie op cyber.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden door artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Stabiliteitsfonds) te verlagen met € 500.000. De middelen komen ten goed aan artikel 2.2 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme. De middelen dienen meerjarig bestemd te worden, voor een periode van tenminste vier jaar.

Agnes Mulder Brekelmans Sjoerdsma Ceder

Naar boven