35 925 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 7 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen wordt bij Dienst Publiek en Communicatie het totaal baten verlaagd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 500.000 afgaat van de Dienst Publiek en communicatie in verband met de formatiereductie van voorlichters.

Omtzigt

Naar boven