35 925 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S.

Ontvangen 3 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100.000 (x € 1.000).

II

In artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

In krimpgebieden is het door het afnemend aanbod van openbaar vervoer en andere voorzieningen het risico op vervoersarmoede toegenomen, met name bij mensen zonder auto of rijbewijs. Door afnemende bevolkingsaantallen neemt de exploitabiliteit van openbaar vervoer en voorzieningen af. Bovendien hebben bezuinigen wegens de coronacrisis tot het schrappen van lijnen en haltes geleid. Dit amendement voorziet in een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied, op basis van een ambtelijke verkenning. Maatregelen in dit programma zijn onder andere het verbeteren van busverbindingen, uitbreiden van vraag georiënteerd aanbod, snelfietsroutes, kennisdeling en ruimtelijk beleid om een basisniveau van voorzieningen op peil te houden. Het benodigde budget voor dit programma bedraagt 100 miljoen in het eerste jaar en structureel 10 miljoen om het programma in stand te houden. Dekking hiervoor wordt gevonden in het budget voor de uitbreiding van de A27/A12 Ring Utrecht.

De Hoop Bouchallikh Alkaya

Naar boven