35 925 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 2 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement wordt dekking geboden voor een investering in de kennis en ontwikkeling van de omgevingsdiensten (zie het amendement van de indieners daartoe bij de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat, Kamerstukken 35 925 XII), door een verlaging van de uitgaven aan het wegennet (artikel 12).

Bouchallikh De Hoop Van Esch Beckerman


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

Naar boven