35 925 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een coronapas wil invoeren;

constaterende dat gevaccineerden in deze coronapas ook een groen vinkje houden als zij besmet zijn met het coronavirus;

verzoekt het kabinet, te onderzoeken wat de gevolgen zijn van deze keuze voor de verspreiding van het coronavirus en tot de afronding van dit onderzoek af te zien van de invoering van de coronapas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Van der Plas

Naar boven