35 830 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2021

Mede naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Van Houwelingen tijdens de technische briefing van d.d. 11 juni over het financieel beheer en bedrijfsvoering van het Ministerie van VWS, ontvangt u hierbij alle vergaderstukken van het Audit Committee van VWS sinds 1 januari 20201.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven