Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 19

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID BIKKER

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «aanvullende» ingevoegd «tijdelijke».

II

In de beweegreden wordt na «aanvullende» ingevoegd «tijdelijke».

Toelichting

Ter bestrijding van de COVID-19-epidemie is tijdelijk specifieke wetgeving noodzakelijk. In het belang van de volksgezondheid, maar ook in het belang van de zorg en van kwetsbare mensen. Daarbij wordt een afgewogen inbreuk gemaakt op grondrechten. Juist vanwege die inbreuk moet voor een ieder helder zijn dat dit een tijdelijke wet is. Dit amendement vult het opschrift en de beweegreden daarom met het woord «tijdelijke» aan.

Bikker