Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 15

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Ontvangen 28 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 58nc, tweede lid, een zin toegevoegd, luidende: Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen personen die wel en personen die niet gevaccineerd zijn tegen covid-19.

Toelichting

Dit amendement regelt dat bij het aanwijzen van aanvullende categorieën van personen die van de quarantaineplicht zijn uitgezonderd, geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen die wel en personen die niet tegen covid-19 gevaccineerd zijn.

Van Houwelingen