Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 11

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN C.S.

Ontvangen 28 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b, wordt «en wordt» vervangen door «, wordt» en wordt voor de punt aan het slot ingevoegd «en wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma».

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. Ten aanzien van inreis in Bonaire, Sint Eustatius of Saba, een verplichting voor de reiziger die vertrekt vanuit een door Onze Minister aangewezen gebied in het buitenland of reist tussen het Europese deel van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba om direct na aankomst te beschikken over een testuitslag waaruit blijkt dat hij op het moment van testen niet was geïnfecteerd met het virus SARS-CoV-2, en een verplichting voor de reiziger deze op verzoek te tonen aan een toezichthouder.

II

In artikel I, onderdeel D, wordt aan het voorgestelde artikel 58pa een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Ten aanzien van inreis in Bonaire, Sint Eustatius of Saba kan de in het eerste lid bedoelde testuitslag in bij ministeriële regeling bepaalde gevallen ook worden verkregen direct na het moment van aankomst.

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk dat ten aanzien van inreis in Bonaire, Sint Eustatius of Saba in bij ministeriële regeling bepaalde gevallen een test in plaats van bij het moment van vertrek naar een van deze eilanden ook direct na aankomst kan worden afgenomen. Het is sinds de invoering van de testverplichting gebleken dat voor reizigers naar deze eilanden dat een vooraf afgenomen testuitslag in sommige gevallen te moeilijk te organiseren valt. De eis van vooraf testen heeft voor de economie van deze eilanden daarom een te groot nadelig effect.

In sommige landen, op bepaalde plaatsen en in bepaalde havens is het testen vooraf niet mogelijk, en zeker niet binnen de aangegeven tijd. Daarnaast kan het ook veiliger zijn om te testen bij aankomst. Zeker omdat vanuit veel plaatsen de reisduur behoorlijk lang kan zijn, gebruik moet worden gemaakt van connecting flights, dan wel omdat per boot wordt gereisd. Daarnaast wordt een toenemend risico gesignaleerd in omringende landen dat er met testuitslagen geknoeid wordt, wat niet altijd goed gecontroleerd kan worden. Het op de plaats van aankomst testen geeft dan veel meer zekerheid dat de reiziger op het moment van aankomst niet besmettelijk is.

Op de eilanden zijn inmiddels goede en betrouwbare faciliteiten beschikbaar om te testen bij aankomst, zowel op de luchthaven als in de zeehaven. Ingeval van een positieve testuitslag zijn er voldoende faciliteiten aanwezig om de reiziger in isolatie te houden tot het eind van de besmettelijke periode.

Kuiken Paternotte Maatoug Simons