Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135807 nr. 14

35 807 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 26 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1, onderdeel A, wordt «testuitslag waaruit blijkt» vervangen door «uitslag van een door de gemeentelijke gezondheidsdienst uitgevoerde test waaruit blijkt dat».

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 58ra, derde lid, «een toegankelijke voorziening waar» vervangen door «afspraken met de gemeentelijke gezondheidsdienst over de wijze waarop».

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener ervoor zorg te dragen dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen van eventuele testen die als voorwaarde gaan dienen voor de toegang bij activiteiten en evenementen bij de GGD'en terecht komen, en niet bij een speciaal hiervoor opgerichte stichting. De middelen zullen dan ook worden overgeheveld naar de GGD'en om ze hiertoe in staat te stellen.

De indiener heeft meerdere redenen voor dit voorstel. Ten eerste dat de GGD's al sinds het begin van de Covid-19 pandemie belast zijn met het uitvoeren van het testbeleid. Zij hebben dus de benodigde infrastructuur en ervaring. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat medische gegevens in handen komen van private partijen. Ten derde houden de GGD'en beter zicht op de verspreiding van het virus wanneer ze onmiddellijk beschikking hebben over deze testuitslagen. Tenslotte kunnen mensen – mocht de Staten Generaal instemmen met dit wetsvoorstel – dan ook met een negatieve testuitslag na een gratis test door de GGD, nadat ze zich hebben laten testen, naar activiteiten en evenementen waarvoor een negatieve testuitslag vereist is, waardoor ongewenste maatschappelijke tweedeling wordt voorkomen.

Kwint