35 788 Kabinetsformatie 2021

Nr. 77 BRIEF VAN DE INFORMATEURS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2021

Hierbij bieden wij u ons eindverslag aan1.

De informateurs, J.W. Remkes W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven