35 788 Kabinetsformatie 2021

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NCTV rapporteert over radicalisering, dat het SCP spreekt over de afname van vertrouwen en het rapport «De atlas van afgehaakt Nederland» stelt dat het van belang is beter te begrijpen wat er nodig is om extremisme, radicalisering en polarisatie langs nieuwe maatschappelijke scheidslijnen te temperen;

verzoekt de regering door een breed samengestelde commissie te laten onderzoeken hoe de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie verloopt en op basis van wetenschappelijke inzichten te analyseren wat de effecten hiervan op het democratisch proces zijn;

verzoekt de regering voorts de commissie te vragen om aanbevelingen te doen hoe onze democratie beter te weren tegen extremisme, radicalisering en polarisatie en over wat in deze tijd bijdraagt aan de versterking van de democratische rechtsstaat, zowel vanuit het perspectief van de democratische instituties als dat van burgers en het maatschappelijk middenveld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Hermans

Pieter Heerma

Dassen

Omtzigt

Van der Staaij

Klaver

Ploumen

Paternotte

Van der Plas

Eerdmans

Naar boven