35 786 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 31 maart 2021

Willem-Alexander

Naar boven