35 737 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JETTEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2021

Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van mevrouw Pia Dijkstra uit de Kamer, ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Jetten

Naar boven