35 669 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN PALLAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 2 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grenswerkers en grensondernemers onvoldoende overheidssteun krijgen;

overwegende dat zij nu nauwelijks de boodschappen en de huur kunnen betalen;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten grensondernemers te ondersteunen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Gijs van Dijk

Palland

Naar boven