35 669 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat zzp'ers ook gebruik kunnen maken van de Tozo-regeling zonder partnertoets,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven