35 669 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de TVL een cap heeft van € 400.000 en de OVG een cap heeft van € 200.000;

overwegende dat hierdoor grotere bedrijven, winkel- en hotelketens en andere concerns ten onrechte maar zeer beperkt worden gecompenseerd voor de schade die zij lijden;

verzoekt de regering, deze caps te verwijderen uit beide regelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Naar boven