35 669 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de partnertoets bij de Tozo-regeling te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent,

Gijs van Dijk

Smeulders

Naar boven