35 668 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

G MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een beperking op het stoken van kolen in energiecentrales tot 2024 onvoldoende uitzicht biedt op het behalen van de klimaatdoelen van 2030;

verzoekt de regering de voorgestelde reductie van kolenstook te verlengen tot 2030 en het vervangen van kolenstook door het stoken van houtige biomassa te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Gerkens

Raven

Naar boven