35 668 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

F MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet een voorlopige subsidiestop heeft aangekondigd op houtige biomassa;

overwegende, dat het stoken van houtige biomassa schade veroorzaakt aan de natuur en vervuilender is dan het stoken van kolen;

verzoekt de regering definitief geen nieuwe of verlengde subsidies te geven op het stoken van houtige biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Faber

Gerkens

Raven

Otten

Dessing

De Vries

Van der Linden

Naar boven