35 668 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

D MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDEN C.S.

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat in Nederland op industriële schaal energieproductie plaatsvindt op basis van de verbranding van gekapte bomen;

Overwegende, dat het op grote schaal kappen van bomen voor industriële verbranding in energiecentrales niet te rechtvaardigen valt qua milieu, klimaat-, natuur- en biodiversiteitsbeleid;

verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om industriële energieopwekking op basis van gekapte bomen, zo snel mogelijk te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Linden

Nanninga

Berkhout

Van Pareren

Beukering

Naar boven