35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID GÜNDOGAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Nationaal Preventieakkoord de doelstelling opgenomen staat dat een pakje sigaretten in 2023 € 10 zou gaan kosten;

overwegende dat om dit te bereiken de accijnzen per pakje sigaretten jaarlijks met minimaal € 1 verhoogd dienen te worden;

overwegende dat tevens de evaluatie van de accijnsverhoging van 2020 met betrekking tot de grenseffecten door het RIVM d.d. 11 juni toegestuurd is aan de Kamer;

verzoekt de regering, in het Belastingplan voor 2022 een verhoging van de accijnzen op tabak met € 1 per pakje sigaretten op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gündoğan

Kuik

Bikker

Naar boven