Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135644 nr. 9

35 644 Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over «Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening»

Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN SLOOTWEG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 4

Voorgesteld 2 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in 2016 het VN-Gehandicaptenverdrag heeft geratificeerd;

van mening dat mensen met een arbeidsbeperking een baan verdienen;

spreekt steun uit voor de visie zoals neergelegd in de nota Aan de Slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Slootweg