35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

E MOTIE VAN HET LID FABER-VAN DE KLASHORST C.S.

Voorgesteld 14 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het wetsvoorstel «Wijziging van de Wet verbod peisdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij» voorziet in een sloop- en ombouw regeling en dat voor het uitvoeren van deze regeling medewerking is vereist van de lokale overheden;

overwegende, dat een voorwaarde voor het ontplooien van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locatie van de voormalige pelsdierhouderij wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is;

verzoekt de regering zorg te dragen dat lokale overheden meewerken aan het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locaties van de pelsdierhouderij, indien de pelsdierhouder een doorstart wil maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Faber-van de Klashorst

Van Strien

Van Hattem

Bezaan

Van Kesteren

Naar boven