35 628 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor een eerlijke verdeling van zorgtaken partnerverlof erg belangrijk is;

spreekt uit dat het verlof voor partners moet worden uitgebreid zodat partners straks dertien weken verlof hebben bij de geboorte van hun kind,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Naar boven