Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135626 nr. 19

35 626 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het produceren van biobrandstof het gebruik van houtige biomassa niet is uitgesloten;

overwegende dat houtige biomassa grote risico's op ontbossing met zich meebrengt;

verzoekt de regering, om alle vormen van houtige biomassa uit te sluiten van gebruik voor biobrandstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan