Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135595 nr. 7

35 595 Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 30 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef vervalt.

2. Onderdeel B vervalt, alsmede de aanduiding «A» voor het eerste onderdeel.

3. In de aanhef wordt na «artikel IX» ingevoegd «van de Verzamelwet Brexit».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de met artikel I, onderdeel B, van dit wetsvoorstel voorgenomen wijziging voor het verlengen van de termijn van de machtigingsbepaling onder artikel X, eerste lid, van de Verzamelwet Brexit, vervalt. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk is met onzekerheden omgeven en een scheiding zonder goede afspraken in een uittredingsakkoord is mogelijk. Onzekerheden proberen op te vangen door een machtigingsbepaling, is echter nog steeds geen proportioneel voorstel om te komen tot noodprocedures.

Indiener is van mening dat de regering andere en bestaande procedures kan inzetten om in een onvoorziene situatie tot snelle besluitvorming te komen. Dat zal dan altijd besluitvorming zijn die voldoet aan democratische controle en rechtsstatelijkheid van te nemen besluiten.

Leijten