35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

J MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN

Voorgesteld 8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de koopkrachtverbetering in 2021 voor gepensioneerden gering is;

verzoekt de regering de ouderenkorting per 1 juli 2021 te verhogen als de koopkrachtontwikkeling voor de gepensioneerden in het eerste kwartaal van 2021 achter blijft bij de CPB-raming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

Naar boven