35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2021

U vindt bijgevoegd de uitvoeringstoetsen bij de door de leden van uw Kamer aanvaarde amendementen bij het pakket Belastingplan 20211.

Er wordt voor dit moment volstaan met een korte uitvoeringstoets op het amendement van de heer Omtzigt.2 Dit amendement voegt een verzwaarde voorhangbepaling toe aan de algemene maatregel van bestuur (AmvB), die kan worden opgesteld op basis van artikel 38, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. De leden van uw Kamer hebben recent verzocht om omzetting van de concept-AMvB in wetgeving en om die reden ontvangt u die wetgeving inclusief daarbij behorende uitvoeringstoets op het moment dat de wetgeving bij uw Kamer wordt ingediend.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 35 574, nr. 17.

Naar boven