35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S.

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grootverbruikers verschillende vrijstellingen en ontheffingen kennen;

overwegende dat hiermee juist de grootste uitstoters het minst tot verduurzaming worden geprikkeld;

van mening dat dit haaks staat op het principe «de vervuiler betaalt»;

overwegende dat dit eerlijk en effectief klimaatbeleid in de weg staat;

verzoekt de regering, een einde te maken aan alle vrijstellingen en ontheffingen voor de gehele zware industrie in de ODE-regeling en de energiebelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Beckerman

Van Raan

Naar boven