35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S. TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 371

Ontvangen 11 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het in artikel XXVIA, onderdeel A, voorgestelde artikel 29c wordt «3%» vervangen door «3,9%» en wordt «2,44%» vervangen door «1,8%»

Toelichting

De indieners vinden dat Nederland investerend de crisis uit moet gaan. Hiervoor zijn investeringen nodig vanuit de overheid, maar ook vanuit ondernemers. Zowel groot als klein. Met dit amendement wordt bereikt dat het MKB een groter voordeel ontleent uit de BIK. De BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen van 3% wordt verhoogd tot 3,9% en voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 miljoen van 2,44% wordt verlaagd naar 1,8%. Door de aanpassing van de percentages om de BIK te bepalen, richt dit amendement de BIK op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) waardoor voornoemde 59% stijgt naar 65%.

Lodders Omtzigt Van Weyenberg Bruins Stoffer Van Haga Baudet


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

Naar boven