35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al eerder vele miljarden euro's zijn gespendeerd aan de «vergroening» van het wagenpark zonder enig resultaat;

constaterende dat de fiscale subsidie vooral ten goede komt aan de Tesla-elite;

verzoekt de regering, te stoppen met de subsidie voor stekkerauto's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Naar boven