35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN EDGAR MULDER EN KOPS

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de opslag duurzame energie- en klimaattransitie, de ODE, en de stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie, de SDE++, onmiddellijk af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Kops

Naar boven