35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID EDGAR MULDER

Voorgesteld 11 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om de expatregeling af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

Naar boven