35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 11 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel Aa, vervalt

II

Artikel XXVIA vervalt.

III

Artikel XXVIB vervalt.

IV

Artikel XXVIC vervalt.

Toelichting

Dit amendement maakt het voorstel, zoals opgenomen in de Tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2021, om de BIK te introduceren ongedaan. Indieners zijn van mening dat in tijden van crisis een maatregel die niet tot nauwelijks een positief effect zal hebben op de Nederlandse economie niet geoorloofd is. Het voor twee jaar vastleggen van ruim € 2 miljard voor een maatregel die niet realiseert wat het beoogt is niet verantwoord. Het geld dient beter besteed te worden om echt een bijdrage te leveren om bestaande tekorten in het beleid te ondervangen. Daarom wordt het afschaffen van de verhuurderheffing gedekt uit het niet invoeren van de BIK.

Het niet introduceren van de BIK heeft een budgettaire opbrengst van € 2 miljard in 2021 en € 2 miljard in 2022.

Nijboer Snels Alkaya

Naar boven