35 572 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Nr. 41 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA

Ontvangen 11 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel XXVI, onderdeel B, wordt in de voorgestelde tarieftabel «€ 395 000» telkens vervangen door «€ 365 000». Voorts wordt «€ 59 250» vervangen door «€ 54 750».

II

In artikel XXXVII, onderdeel A, wordt in de voorgestelde tarieftabel «€ 245 000» telkens vervangen door «€ 225.000». Voorts wordt «€ 36 750» vervangen door «€ 33 750».

Toelichting

De voorgestelde wijziging bewerkstelligt dat de schijflengte voor het lage vennootschapsbelastingtarief wordt verkleind waarbij het maximum van de eerste schijf een belastbaar bedrag of belastbaar Nederlands bedrag bedraagt van € 225.000 in 2021 en € 365.000 in 2022.

Het wijzigen van de schijflengte voor het lage vennootschapsbelastingtarief heeft in 2021 een budgettaire opbrengst van € 108 miljoen. Per 2022 is sprake van een structurele budgettaire opbrengst van € 102 miljoen. Deze verminderde korting op de winstbelasting dekt de drie voorstellen op de overdrachtsbelasting ten behoeve van woningcorporaties, wooncoöperaties en de vervanging van de leeftijdsgrens door een woningwaardegrens.

Beckerman Alkaya

Naar boven