35 570 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KUIK

Voorgesteld 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de COVID-19-pandemie de noodzaak van een mondiale gezondheidsstrategie aantoont;

constaterende dat er mondiaal verschillende initiatieven zijn ter versterking van samenhang van gezondheidssystemen;

overwegende dat Nederland daar waar het meerwaarde heeft, mee dient te doen met deze initiatieven;

verzoekt de regering, een studie op te stellen naar de meerwaarde en mogelijkheden van een Nederlandse Global Health Strategie, waarin onder andere wordt onderzocht:

  • het inzicht in de sterkte en zwakheden van de mondiale gezondheidsinfrastructuur;

  • suggesties om cohesie aan te brengen binnen gezondheidsthema's in het Nederlandse OS-beleid;

  • een overzicht van mondiale initiatieven en aangeven waar Nederland meerwaarde heeft;

  • op welke thema's, ziekten en medische producten Nederland focus moet aanbrengen om een Nederlandse mondiale koppositie te behouden of verwerven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Naar boven