35 570 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BOUALI C.S.

Ontvangen 2 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners wensen met dit amendement € 10 miljoen toe te kennen aan de middelen voor opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Wereldwijd zijn ruim 79 miljoen mensen op de vlucht. 85% van hen woont in ontwikkelingslanden, soms in zeer afgelegen gebieden. Hierdoor kan het leveren van hulpgoederen of het aanbieden van essentiële diensten zoals onderwijs verhinderd worden. De positie van vluchtelingen en intern ontheemden werd door de coronacrisis extra kwetsbaar. Met dit amendement wensen de indieners € 10 miljoen toe te kennen aan de middelen voor opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio en humanitaire hulp, waaronder toegang tot onderwijs en vakopleidingen voor vluchtelingenkinderen, met in het bijzonder aandacht voor de kwetsbare positie van meisjes. Daarnaast dienen deze middelen te worden ingezet voor het verbeteren van de toevoer van hulpgoederen aan vluchtelingen die worden opgevangen in moeilijk bereikbare gebieden, bijvoorbeeld Wings for Aid.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven in artikel 4.3 veiligheid en rechtsstaatontwikkeling.

Bouali Kuik Voordewind Weverling

Naar boven