35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 63 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VELDMAN

Ontvangen 2 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1.000).

Toelichting

Met behulp van ICT, eHealth en innovatie kan de zorg veel effectiever worden georganiseerd. Hierbij wordt echter doorgaans gedacht aan innovaties vanuit het perspectief van de zorgaanbieder waarmee werkprocessen verbeterd kunnen worden. Vanuit het patiëntperspectief zijn naar de mening van de indieners ook grote stappen te zetten waardoor mensen regie kunnen houden over de zorg die aan hen geboden wordt.

Een goed voorbeeld hiervan is de persoonlijke communicatie omgeving rondom de cliënt zoals OZOverbindzorg. OZOverbindzorg is al in delen van Nederland geïmplementeerd. OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt. De zorg, het welzijn en alle betrokken partijen zijn hierdoor voor de cliënt overzichtelijk in beeld. Een ander goed voorbeeld van het inzetten van eHealth vanuit het patiëntperspectief is het gebruik van gezondheidsapps. Er is zeer veel aanbod, maar het vinden van een juiste en betrouwbare app in de standaard appstores is voor burgers nog steeds zeer moeilijk.

Er wordt op dit moment een toetsingskader voor gezondheidsapps opgesteld en een advies over het uitvoeren van de daadwerkelijke toetsing van gezondheidsapps.

De indieners verzoeken budget beschikbaar te stellen voor deze uitvoeringen en het National eHealth Living Lab (NeLL) op enigerlei wijze bij die beoogde uitvoering te betrekken en verzoekt te organiseren dat digitale persoonlijke communicatie omgevingen voortaan als bewezen technologische innovaties onderdeel uitmaken van de zorg.

De indieners stellen daarom voor extra financiële middelen hiervoor in de begroting te reserveren van € 150.000,–

De dekking van dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 4.

Van den Berg Veldman

Naar boven