Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XVI nr. 56

35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sport van onschatbare waarde is voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen;

constaterende dat de sportsector hard geraakt wordt door de coronamaatregelen, waardoor het overeind blijven van de sportinfrastructuur onder druk staat;

verzoekt het kabinet, bij het treffen of voortzetten van coronamaatregelen als het om de sportsector gaat te streven naar meer maatwerk alsook de diverse sportsectoren daar nadrukkelijker bij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens