35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er meer dan 100 meldingen zijn over psychische en fysieke mishandeling bij jonge turnsters, zoals vernedering, manipulatie, misbruik, indoctrinatie, negeren en isolatie;

constaterende dat veel (oud-)turnsters kampen met de gevolgen, en vaak chronische en levenslange lichamelijke en psychische klachten hebben;

overwegende dat er signalen zijn dat soortgelijke situaties ook in andere sporten aan de orde zijn;

overwegende dat adequate hulp niet voorhanden lijkt te zijn en/of behandelingen niet worden vergoed;

verzoekt de regering, om in overleg met (oud-)turnsters te onderzoeken wat mogelijk is om te voorzien in acute en adequate hulp aan (oud-)sporters die te maken hebben gehad met psychische en fysieke mishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van Nispen

Diertens

Kuiken

Jansen

Naar boven