35 570 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID NIJKERKEN-DE HAAN C.S.

Voorgesteld 19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat loonkostensubsidie extra werkplekken mogelijk maakt voor mensen die vallen binnen de doelgroep banenafspraak of mensen die beschut werk nodig hebben;

overwegende dat het financieren van loonkostensubsidie op basis van realisatie gemeenten aanmoedigt dit instrument meer in te zetten en dit naar verwachting tot meer banen volgens de banenafspraak en meer beschutwerkplekken leidt;

verzoekt de regering, over te gaan tot financiering van loonkostensubsidie op basis van realisatie, middelen hiervoor beschikbaar te stellen en hiermee gemeenten te belonen als zij meer werkplekken voor de doelgroep banenafspraak en beschut werk organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijkerken-de Haan

Bruins

Peters

Van Beukering-Huijbregts

Van Brenk

Naar boven