35 570 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211

Ontvangen 19 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Hoezeer we ook ons best moeten doen om het voorkomen, er zullen onvermijdelijk meer kinderen in armoede terecht komen als gevolg van de coronacrisis. Indieners vinden het belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk hoeven te merken van een leven in armoede en dat zij mee kunnen blijven doen. Indieners stellen daarom voor de landelijke subsidie voor kinderen in armoede eenmalig te verhogen met € 2 miljoen. Dit geld kan ingezet worden om nieuwe doelgroepen te bereiken (die nog helemaal niet bekend zijn met alle regelingen) en vervolgens de extra kinderen die dan in beeld komen te helpen, zodat alle kinderen mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport of een verjaardagsfeestje. Dekking wordt gevonden in de reservering voor de uitvoeringskosten ZZP (handhaving minimumtarief), welke in 2021 hoogstwaarschijnlijk niet volledig nodig zullen zijn.

Renkema Bruins Van Beukering-Huijbregts Nijkerken – De Haan Peters Gijs van Dijk Jasper van Dijk Kuzu Van BrenkStoffer


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

Naar boven