35 570 XIX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

B BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIEN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2020

Hierbij sturen wij u de Kamerbrief over het Nationaal Groeifonds1, die op 7 september jl. aan de Tweede Kamer is verstuurd.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.

Naar boven