Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XIV nr. 13

35 570 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 24 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 23 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

II

In artikel 23 Kennis en innovatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wil de indiener geld vrijmaken voor de scholing van bermbeheerders. Om de bermen in Nederland naar een hogere biodiversiteitswaarde te verheffen is het van belang dat de bermbeheerders veel kennis hebben over ecologisch bermbeheer. Een opleidingsfonds kan hierbij helpen. Als bermbeheerders weten wanneer zij bijvoorbeeld moeten maaien en waar zij op moeten letten bij het ecologisch bermbeer, zal er meer leefgebied ontstaan voor planten en dieren. Nederland heeft zo’n 250.000 kilometer aan bermen. Dat is ongeveer twee procent van ons landoppervlak. Bermen zijn ecologische verbindingszones naar andere parken en natuurgebieden in de stad en het platteland en vormen zo potentieel het grootste aaneengesloten natuurnetwerk van Nederland. Daarnaast heeft ecologisch bermbeheer een adaptieve functie. Zo vermindert ecologisch bermbeheer hittestress en kunnen de bermen overmatig water vasthouden.

Dit amendement beoogt dat er de komende 5 jaar in totaal 12,5 miljoen euro beschikbaar komt voor een opleidingsfonds ecologisch bermbeheer voor bermbeheerders. Er kunnen met dit bedrag ongeveer 34.000 mensen opgeleid worden. Omdat dit bedrag niet in één keer uitgegeven zal worden, heeft de indiener ervoor gekozen dat er de komende vijf jaar 2,5 miljoen euro per jaar beschikbaar komt. De dekking van het voorstel wordt in 2021 gevonden in artikel 23 op de begrotingspost «Kennisverspreiding en groen onderwijs» en kan jaarlijks vanuit dezelfde post gedekt worden.

Bromet