Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XII nr. 16

35 570 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

Voorgesteld 19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel N-wegen nog te onveilig zijn in Nederland;

constaterende dat de aanpak van de verkeersveiligheid op N-wegen te wensen overlaat;

van mening dat deze wegen snel veiliger moeten worden;

verzoekt de regering, onveilige N-wegen versneld aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Van Aalst

Postma

Remco Dijkstra

Stoffer