Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 62

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 62 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor een specifieke groep militairen aan wie op het moment van verhoging van de AOW-leeftijd al functioneel leeftijdsontslag was verleend en die daardoor geen mogelijkheid hadden om langer door te werken, een financieel nadeel is ontstaan;

constaterende dat de regeling «100% compenseren van de gerechtvaardigde aanspraak» het financiële nadeel voor deze specifieke groep niet volledig compenseert;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze groep alsnog financieel kan worden gecompenseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet

Fritsma